Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Loại Giỏi Và Bí Quyết Để Đạt Được

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Loại Giỏi Và Bí Quyết Để Đạt Được

Mục tiêu có tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi là một trong những ước mơ thường được nhiều sinh viên đặt ra cho bản thân. Tuy nhiên, làm cách nào để đạt được bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi? Dưới đây là một số thông tin chi tiết về điều kiện, quy trình, lợi ích mà Làm Bằng Toàn Quốc muốn chia sẻ với bạn!

Định nghĩa bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Loại Giỏi Và Bí Quyết Để Đạt Được

Bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi là một danh hiệu được trao cho sinh viên hoặc học sinh tốt nghiệp đại học với thành tích nổi trội trong học tập. Để đạt được danh hiệu này, sinh viên cần phải có điểm trung bình học tập cao và thể hiện sự xuất sắc trong nhiều khía cạnh của học vấn, như điểm số, nghiên cứu, hoặc đóng góp cho cộng đồng học thuật.

Màu sắc của bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi là gì?

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Loại Giỏi Và Bí Quyết Để Đạt Được

Khi nhận bằng tốt nghiệp đại học loại Giỏi, sinh viên sẽ nhận được một bằng có bìa màu đỏ, cùng với một giấy khen và một khoản tiền thưởng do Trường trao tặng.

Điều kiện để đạt được bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi?

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Loại Giỏi Và Bí Quyết Để Đạt Được

Tại các trường đại học tại Việt Nam, bạn cần vượt qua những điều kiện sau đây để đạt được bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi.

Điểm trung bình tích lũy loại giỏi

Để được xếp loại bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, điểm trung bình tích lũy toàn bộ chương trình học của sinh viên phải đạt ít nhất 8.0 trên thang điểm 10 hoặc 3.2 trên thang điểm 4.

Các nhà trường sử dụng hai thang điểm là thang điểm 10 và thang điểm 4 để đánh giá và xếp loại tốt nghiệp cho sinh viên. Cụ thể như sau:

Thang điểm 10Thang điểm 4Xếp loại
Dưới 4,0Dưới 1,0Kém
Từ 4,0 đến 4,9Từ 1,0 đến 1,9Yếu
Từ 5,0 đến 6,9Từ 2,0 đến 2,4Trung Bình
Từ 7,0 đến <7,9Từ 2,5 đến 3,1Khá
Từ 8,0 đến <8,9Từ 3,2 đến 3,5Giỏi
Từ 9,0 đến 10,0Từ 3,6 đến 4,0Xuất Sắc

Cần tích lũy đủ số tín chỉ

Gần 90% trường đại học hiện tại sử dụng hệ thống đào tạo tín chỉ, với ít nhất 2 tín chỉ cho mỗi môn học. Đối với sinh viên, nếu không vượt qua bài kiểm tra cuối kỳ hoặc vắng quá nhiều buổi học, các bạn sẽ phải đăng ký thêm học phần. Nếu không thể hoàn thành toàn bộ chương trình này, dù có điểm cao ở nhiều môn, nhưng vẫn không đủ điều kiện tốt nghiệp và tất nhiên, không thể đạt được danh hiệu bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi.

Ví dụ, nếu chương trình học có tổng cộng 125 tín chỉ, thì sinh viên chỉ được phép học lại tối đa 5% số tín chỉ, tức là 6 tín chỉ. Nếu họ học lại nhiều hơn số tín chỉ này, họ sẽ bị hạ bậc tốt nghiệp từ giỏi xuống khá.

Đáp ứng điều kiện về phẩm chất

Để được xếp loại bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, sinh viên cần đáp ứng không chỉ về điểm số mà còn về phẩm chất. Theo quy định của Bộ Giáo dục, để đạt danh hiệu tốt nghiệp giỏi, sinh viên phải đảm bảo rằng đến thời điểm tốt nghiệp, họ không bị xử lý trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật. Bất kỳ trường hợp nào liên quan đến việc này sẽ không đủ điều kiện để được xét tốt nghiệp và không thể nhận bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi.

Đáp ứng yêu cầu đầu ra

Ngoài việc xem xét điểm số chuyên môn của sinh viên, điều quan trọng là họ cần phải có đủ các loại chứng chỉ theo quy định của các trường đại học.

Các chứng chỉ phổ biến hiện nay bao gồm:

 • Chứng chỉ ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh luôn là một phần của yêu cầu đầu ra tại các trường đại học.
 • Chứng chỉ tiếng anh theo KNLNN 6 bậc (
 • Chứng chỉ tiếng anh TOEIC, IELTS (các trường thường yêu cầu bằng TOEIC từ 450 và IELTS từ 5.0 trở lên)
 • Chứng chỉ tiếng Trung (từ HSK 3 trở lên)
 • Chứng chỉ tiếng Nga (tối thiểu TRKI 1)
 • Chứng chỉ tiếng Đức (tối thiểu B1)
 • Chứng chỉ tiếng Nhật (tối thiểu JLPT N4)
 • Chứng chỉ tiếng Pháp (DELF B1 hoặc TCF niveau 4)
 • Chứng chỉ tin học: Sinh viên đại học hệ chính quy được coi là đáp ứng tiêu chuẩn tin học đầu ra khi họ đạt một trong bốn chứng chỉ tin học sau đây:
 • Chứng chỉ tin học Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
 • Chứng chỉ tin học quốc tế MOS
 • Chứng chỉ tin học quốc tế IC3
 •  Chứng chỉ tin học quốc tế ICDL
 • Chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh: là một trong những yêu cầu cần đáp ứng để được xem xét tốt nghiệp cao đẳng và đại học. Điều này đồng nghĩa rằng sinh viên bắt buộc phải có chứng chỉ GDQP-AN để đủ điều kiện tốt nghiệp.

Cách tính điểm GPA để bằng tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Loại Giỏi Và Bí Quyết Để Đạt Được

Ở bậc đại học, cách tính điểm trung bình tích lũy (GPA) tương tự như hệ thống điểm ở Mỹ. Thông thường, các trường cao đẳng và đại học tại Việt Nam sẽ chuyển đổi điểm trên thang điểm 10 sang thang điểm chữ, sau đó tiếp tục quy đổi thành thang điểm 4.

Điểm trung bình tại các trường ở Việt Nam thường được tính dựa trên một tỷ lệ phân chia cụ thể, bao gồm 10% điểm chuyên cần, 10% điểm bài tập, 20% điểm giữa kỳ, và 60% điểm cuối kỳ. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể thay đổi tùy theo từng môn học (ví dụ: 10%, 20%, 50%,…).

Điểm GPA ở đây sẽ được tính bằng tổng điểm trung bình các môn nhân với số tín chỉ tương ứng của môn đó, sau đó chia tổng số tín chỉ. Ví dụ: Môn A có điểm trung bình là 3 (4 tín chỉ), môn B là 4 (2 tín chỉ), môn C là 2 (2 tín chỉ). Vậy điểm GPA của bạn sẽ là (3*4 + 4*2 + 2*2) / (4 + 2 + 2) = 3.0.

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Loại Giỏi Và Bí Quyết Để Đạt Được

Khoản 3 Điều 10 Quy chế quy định cách tính điểm học phần dựa trên tổng điểm thành phần với trọng số tương ứng. Kết quả sẽ được làm tròn tới một chữ số thập phân và xếp loại theo điểm chữ như sau, trừ khi có quy định khác tại khoản d của Điều 10 Quy chế.

Xếp loại điểm học phần được chia thành các loại sau:

Loại Đạt có phân mức (áp dụng cho các học phần tính vào điểm trung bình học tập):

 • A: từ 8,5 đến 10,0
 • B: từ 7,0 đến 8,4
 • C: từ 5,5 đến 6,9
 • D: từ 4,0 đến 5,4

Loại Đạt không phân mức (áp dụng cho các học phần chỉ yêu cầu đạt, không tính vào điểm trung bình học tập):

 • P: từ 5,0 trở lên
 • Loại Không Đạt:
 • F: dưới 4,0

Các trường hợp đặc biệt sử dụng các điểm chữ xếp loại, không tính vào điểm trung bình học tập:

 • I: Điểm chưa hoàn thiện do được phép hoãn thi hoặc kiểm tra
 • X: Điểm chưa hoàn thiện do chưa đủ dữ liệu
 • R: Điểm học phần được miễn học và công nhận tín chỉ
Thang điểm 10Thang điểm 4Điểm chữ đại học
Từ 8,5 – 10,04,0A
Từ 7,0 – 8,43,0B
Từ 5,5 – 6,92,0C
Từ 4,0 – 5,41,0D
Dưới 4,00F

Bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi là minh chứng cho điều gì?

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Loại Giỏi Và Bí Quyết Để Đạt Được

Đạt được bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi không dễ dàng. Điều này đòi hỏi sự tập trung, nỗ lực, và quyết tâm từ sinh viên. Bằng tốt nghiệp này là minh chứng cho những nỗ lực đáng kể của họ. Nó cũng đánh dấu họ là những sinh viên xuất sắc, nắm vững kiến thức chuyên ngành, và có triển vọng trong tương lai. Bằng tốt nghiệp loại giỏi là một dấu hiệu rõ ràng cho sự giỏi của sinh viên và tiềm năng phát triển mạnh mẽ.

Ra trường với bằng tốt nghiệp loại giỏi và những lợi ích ?

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Loại Giỏi Và Bí Quyết Để Đạt Được

Dễ dàng tìm kiếm việc làm nhờ vào tấm bằng đại học tốt nghiệp loại giỏi

Bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi sẽ chứng tỏ bạn có năng lực ưu việt và khả năng học hỏi xuất sắc. Điều này sẽ làm cho bạn trở thành ứng viên đáng chú ý trong quá trình tìm kiếm việc làm sau khi ra trường.

Lọt vào mắt xanh nhà tuyển dụng

Khi đối diện với một ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, nhà tuyển dụng thường sẽ có ấn tượng tích cực hơn và cảm thấy hứng thú về việc tuyển dụng ứng viên đó. Họ tin rằng ứng viên có khả năng mang lại nhiều giá trị và góp phần vào sự phát triển của công ty trong tương lai.

Khả năng thăng tiến, phát triển sự nghiệp

Ngoài ra, bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi cũng tạo điều kiện thuận lợi để bạn thăng tiến trong công việc hiện tại và mở ra cơ hội cho những nhiệm vụ và vai trò mới trong sự nghiệp của bạn. Bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi có thể xem như một bước quan trọng để xây dựng một sự nghiệp thành công và phát triển lâu dài.

Các chiến lược giúp bạn đạt được bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Loại Giỏi Và Bí Quyết Để Đạt Được

Đặt mục tiêu học tập từ ban đầu

Khi bước vào đại học, bạn sẽ trải qua một môi trường hoàn toàn mới với nhiều thay đổi về môi trường xung quanh, cám dỗ, và áp lực học tập. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc học và cuộc sống của bạn. Vì vậy, việc chuẩn bị tâm lý, quyết tâm, và xác định mục tiêu học tập là rất quan trọng để đạt được kết quả xuất sắc. Bằng việc thiết lập các bước tiến và đạt được thành tích cao mỗi học kỳ, bạn có thể tự thúc đẩy bản thân và có động lực để đạt được thành công cao nhất.

Tham gia lớp học đầy đủ

Sự chuyên cần của bạn đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt điểm tốt. Điểm chuyên cần và sự tham gia trong lớp học chiếm tới 10% tổng điểm. Tham gia đầy đủ các buổi học có thể giúp bạn cải thiện điểm số một cách dễ dàng. Lịch học của bạn thường ít hơn so với học theo niên chế, vì vậy quản lý thời gian để không bỏ lỡ kiến thức quan trọng và tham gia tích cực sẽ giúp bạn có điểm chuyên cần cao hơn.

Tự chủ động thời gian học

Đại học đòi hỏi khả năng tự học. Khi bước vào đại học, bạn cần phải tự định hình tinh thần tự học, vì thời gian học tập ở đại học thường hạn chế. Để đạt được bằng giỏi, bạn cần phải làm việc chăm chỉ, nghiên cứu, và chuẩn bị cho các bài luận tốt nghiệp và đồ án để làm ấn tượng. Điều này có thể giúp bạn nhận được nhiều học bổng từ trường.

Tổng kết

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Loại Giỏi Và Bí Quyết Để Đạt Được

Vậy là, qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về cách để đạt được bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi và bí quyết để có thể đạt được điều này một cách hiệu quả. Hy vọng thông tin mà chúng tôi mang đến sẽ hữu ích cho bạn. Chúc các bạn thành công và sớm đạt được tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi cho riêng mình

Liên Hệ
Chát Ngay
Liên hệ