Các Mẫu Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Mới Nhất Hiện Nay

Các Mẫu Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Mới Nhất Hiện Nay

Cùng Làm Bằng Toàn Quốc cập nhật thông tin mới nhất về các loại bằng tốt nghiệp đại học hiện nay, và tìm hiểu lợi ích của bằng tốt nghiệp đại học đem lại, để giúp bạn phát triển nghề nghiệp và học vấn của bạn nhé.

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Được Hiểu Thế Nào?

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Được Hiểu Thế Nào?
Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Được Hiểu Thế Nào?

Bằng tốt nghiệp đại học, hay còn gọi là bằng cử nhân, là một loại giấy chứng nhận từ hệ thống giáo dục của Việt Nam.

Có bằng tốt nghiệp đại học có thể chứng minh bạn đã hoàn thành khóa học hệ đại học của mình tại một trường đại học. Thời gian để hoàn thành khóa học này thường kéo dài từ 4 đến 6 năm, tùy thuộc vào chuyên ngành bạn học.

Có Mấy Loại Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Hiện Nay

Hiện nay, trên toàn quốc có nhiều trường đại học và được cấp nhiều loại bằng tốt nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, chỉ có 05 loại bằng tốt nghiệp được phép cấp, gồm:

 • Bằng kỹ sư: Được dành cho các ngành kỹ thuật.
 • Bằng kiến trúc sư: Được dành cho ngành Kiến Trúc.
 • Bằng bác sĩ: Phù hợp cho các ngành y dược.
 • Bằng cử nhân: Dành cho các ngành khoa học cơ bản, luật, kinh tế.
 • Các loại bằng tốt nghiệp đại học khác: Cho các ngành khác.

Trong số này, bằng tốt nghiệp cử nhân là phổ biến nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân. Bằng tốt nghiệp cử nhân được trao cho sinh viên sau khi họ hoàn thành chương trình đại học. Bằng này chứa thông tin cá nhân, trường học và kết quả tốt nghiệp, và có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trong tương lai.

Lợi Ích Của Việc Có Bằng Tốt Nghiệp Đại Học

Lợi Ích Của Việc Có Bằng Tốt Nghiệp Đại Học
Lợi Ích Của Việc Có Bằng Tốt Nghiệp Đại Học

Việc có bằng tốt nghiệp đại học là rất quan trọng và giá trị của bằng tốt nghiệp đại học quan trọng trong nhiều trường hợp:

1. Mở cửa cơ hội nghề nghiệp: Bằng tốt nghiệp đại học thường là yếu tố quan trọng để bạn có thể xin việc làm trong nhiều công ty và ngành nghề, giúp bạn bước chân vào thị trường lao động và cạnh tranh cho các vị trí công việc mong muốn.

2. Thăng tiến sự nghiệp: Trong sự nghiệp của bạn, bằng đại học có thể giúp bạn tiến xa hơn và đảm bảo rằng bạn có cơ hội thăng tiến trong công việc.

3. Kiến thức và kỹ năng: Trong quá trình học tập đại học, bạn sẽ học được kiến thức và kỹ năng quan trọng cho ngành nghề của mình, giúp bạn tự tin hơn và có khả năng làm việc hiệu quả hơn.

4. Mức lương và thu nhập: Thường thì những người có bằng đại học có khả năng kiếm được mức lương và thu nhập cao hơn so với những người không có bằng tốt nghiệp đại học.

5. Tạo sự tin tưởng với nhà tuyển dụng, đồng nghiệp: Bằng tốt nghiệp đại học cũng có thể giúp bạn tạo sự tin tưởng và uy tín trong mắt người khác, đặc biệt là trong các công việc bạn đang làm.

Mẫu Bằng Tốt Nghiệp Phổ Biến Đang Được Sử Dụng Tại Việt Nam

Mẫu Bằng Tốt Nghiệp Phổ Biến Đang Được Sử Dụng Tại Việt Nam
Mẫu Bằng Tốt Nghiệp Phổ Biến Đang Được Sử Dụng Tại Việt Nam

Bằng tốt nghiệp đại học, là tấm chứng nhận về việc hoàn thành khóa học đại học. Nó thường có các thông tin sau:

1. Tiêu đề:

 • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 • Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 • Tên của cơ quan cấp văn bằng đại học (Bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, hoặc tương đương).
 • Ngành học mà bạn đã hoàn thành.
 • Tên của trường đại học cấp bằng.
 • Họ, chữ đệm, và tên của bạn.
 • Ngày tháng năm sinh của bạn.
 • Xếp loại tốt nghiệp (nếu có)

2. Nội dung chính của văn bằng:

 • Hình thức đào tạo (Chính quy hoặc Vừa làm vừa học, Học từ xa, Tự học có hướng dẫn).
 • Địa danh (tỉnh, thành phố) của cơ quan cấp văn bằng đại học.
 • Ngày tháng năm cấp văn bằng.
 • Chức danh, chữ ký, họ, chữ đệm, tên của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định.
 • Số hiệu và số vào sổ gốc cấp văn bằng.

Tùy theo quy định của trường và thời điểm cấp bằng, mẫu bằng tốt nghiệp đại học có thể thay đổi, nhưng thông tin cơ bản về tên, ngành học, và thông tin cá nhân vẫn được giữ lại để chứng minh việc hoàn thành khóa học đại học.

Một số mẫu bằng tốt nghiệp đại học thay đổi theo thông tư cụ thể

Dưới đây là 3 mẫu bằng từ cũ đến mới nhất được Làm Bằng Toàn Quốc cập nhật theo quy định của nhà nước:

Theo Quyết định số 1994/QĐ-ĐH

Mẫu Bằng Tốt Nghiệp Phổ Biến Đang Được Sử Dụng Tại Việt Nam
Mẫu Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Năm 2006

Theo Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT

Mẫu Bằng Tốt Nghiệp Phổ Biến Đang Được Sử Dụng Tại Việt Nam
Mẫu Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Năm 2015

Theo Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT

Mẫu Bằng Tốt Nghiệp Phổ Biến Đang Được Sử Dụng Tại Việt Nam
Mẫu Bằng tốt Nghiệp Đại Học Năm 2023 Mới Nhất

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Được Tính Điểm Xếp Loại Như Thế Nào?

Theo Quy chế đào tạo trình độ đại học và Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, sinh viên sẽ được xếp loại học lực dựa trên điểm trung bình của họ theo các mức như sau:

Đối với hệ thang điểm 4:

 • Từ 3,6 đến 4,0: Được xếp loại Xuất sắc.
 • Từ 3,2 đến dưới 3,6: Được xếp loại Giỏi.
 • Từ 2,5 đến dưới 3,2: Được xếp loại Khá.
 • Từ 2,0 đến dưới 2,5: Được xếp loại Trung bình.
 • Từ 1,0 đến dưới 2,0: Được xếp loại Yếu.
 • Dưới 1,0: Được xếp loại Kém.

Đối với hệ thang điểm 10:

 • Từ 9,0 đến 10,0: Được xếp loại Xuất sắc.
 • Từ 8,0 đến dưới 9,0: Được xếp loại Giỏi.
 • Từ 7,0 đến dưới 8,0: Được xếp loại Khá.
 • Từ 5,0 đến dưới 7,0: Được xếp loại Trung bình.
 • Từ 4,0 đến dưới 5,0: Được xếp loại Yếu.
 • Dưới 4,0: Được xếp loại Kém.

Làm Bằng Toàn Quốc cung cấp thêm thông tin cách tính điểm bằng tốt nghiệp đại học này để giúp bạn nắm rõ về quy tắc xếp loại bằng tốt nghiệp của các trường ,và sẽ có kế hoạch cho quá trình học tập của mình.

Bằng Kỹ Sư Và Bằng Cử Nhân Có Khác Nhau Không?

Bằng Kỹ Sư Và Bằng Cử Nhân Có Khác Nhau Không?
Bằng Kỹ Sư Và Bằng Cử Nhân Có Khác Nhau Không?

Bằng tốt nghiệp cử nhân và bằng tốt nghiệp kỹ sư là những loại bằng cấp mà bạn có thể nhận sau khi học xong chương trình đại học. Chúng thể hiện mức độ kiến thức và kỹ năng học tập của bạn. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa hai loại bằng này theo quy định của pháp luật về giáo dục đại học.

Theo Luật Giáo dục Đại học năm 2012, không có sự phân biệt chính thức giữa bằng cử nhân và bằng kỹ sư.

Tuy nhiên, theo Luật Giáo dục Đại học được sửa đổi vào năm 2018, đã có một số điều chỉnh để phân biệt cử nhân và kỹ sư. Dưới đây là chi tiết về sự khác biệt này:

Đối với bằng tốt nghiệp đại học Cử nhân

Bằng tốt nghiệp cử nhân là một bằng đại học cơ bản mà bạn có thể nhận sau khi hoàn thành chương trình đại học.

Loại bằng này liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như nghệ thuật, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, kinh tế. Thời gian đào tạo kéo dài từ 3 đến 4 năm và chương trình học đa dạng, bao gồm cả môn học cơ bản và môn học chuyên ngành với 120 đến 135 tín chỉ (trung bình 30 tín chỉ một năm).

Bằng tốt nghiệp cử nhân mở cơ hội nghề nghiệp đa dạng trong nhiều lĩnh vực như nhân sự, tiếp thị, quản lý, tài chính, và nhiều lĩnh vực khác.

Đối với bằng tốt nghiệp đại học Kỹ sư

Bằng tốt nghiệp kỹ sư là một loại bằng cử nhân chuyên về kỹ thuật. Bạn sẽ nhận được nó sau khi hoàn thành chương trình đại học chuyên về các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.

Chương trình đào tạo này kéo dài khoảng 5 năm và tập trung vào môn học kỹ thuật chuyên ngành để phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên môn, với ít nhất 150 tín chỉ.

Bằng tốt nghiệp kỹ sư liên quan đến kỹ thuật và công nghệ, mở nhiều cơ hội nghề nghiệp trong công nghiệp, sản xuất, xây dựng, và các lĩnh vực khác.

Liên Hệ
Chát Ngay
Liên hệ