Cách Tính Điểm Đại Học Chuẩn Nhất Và Những Điều Cần Biết

Việc hiểu rõ về cách tính điểm đại học đóng vai trò quan trọng đối với sinh viên sắp tốt nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đầy đủ kiến thức về quy trình này. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về phương pháp tính điểm tốt nghiệp đại học qua bài viết dưới đây!

Cách tính điểm đại học nghĩa là gì?

Cách Tính Điểm Đại Học Chuẩn Nhất Và Những Điều Cần Biết
Cách tính điểm đại học nghĩa là gì?

Tính điểm đại học là quá trình đánh giá và tính toán điểm số dựa trên thành tích học tập của sinh viên trong suốt thời gian học tập tại trường đại học.

Hệ thống tính điểm đại học thường dựa trên các yếu tố như điểm số từ các môn học, số tín chỉ, trọng số của từng môn, và các tiêu chí khác có thể được áp dụng tùy thuộc vào quy định của trường hoặc hệ thống giáo dục. Điểm số này thường được sử dụng để quyết định việc tốt nghiệp, xếp loại tốt nghiệp, cũng như cung cấp một cơ sở để sinh viên xin học bổng, chương trình học tiếp theo hoặc việc làm sau khi tốt nghiệp.

Tính điểm GPA là gì?

Cách Tính Điểm Đại Học Chuẩn Nhất Và Những Điều Cần Biết
Tính điểm GPA là gì?

GPA, viết tắt của “Grade Point Average” (Trung bình điểm), là một chỉ số thể hiện điểm trung bình của một học sinh hoặc sinh viên sau khi hoàn thành các môn học trong một kỳ học, một khóa học, hoặc toàn bộ quá trình học tập tại một bậc học cụ thể.

Điểm GPA được coi là một tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả học tập của cá nhân, và nó được sử dụng rộng rãi trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam.

Để được xét tốt nghiệp đại học cần điều kiện gì?

Cách Tính Điểm Đại Học Chuẩn Nhất Và Những Điều Cần Biết
Để được xét tốt nghiệp đại học cần điều kiện gì?

Theo quy định tại Điều 14, Khoản 1 của Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT, để đạt được công nhận tốt nghiệp đại học, sinh viên cần tuân thủ đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Đạt đủ điều kiện về tích lũy học phần và số tín chỉ theo yêu cầu của chương trình đào tạo, cùng với việc hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo quy định;
 • Điểm trung bình tích lũy của toàn bộ khóa học phải đạt từ trung bình trở lên;
 • Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập vào thời điểm xét tốt nghiệp.

Do đó, để đạt được công nhận và nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên cần tập trung vào việc học tập, rèn luyện và hoàn thành các môn học trong chương trình đào tạo của chuyên ngành mình. Ngoài ra, tùy thuộc vào độ khó của chuyên ngành, mỗi trường đại học có thể áp đặt các yêu cầu bổ sung về ngoại ngữ để khuyến khích sinh viên nỗ lực hơn trong việc học tập.

Cách tính điểm đại để xét tốt nghiệp

Cách Tính Điểm Đại Học Chuẩn Nhất Và Những Điều Cần Biết
Cách tính điểm đại để xét tốt nghiệp

Thường, điểm tốt nghiệp đại học được tính toán dựa trên các thành phần sau:

Điểm học phần

Điểm số của từng môn học trong chương trình đại học của bạn thường được đánh giá trong khoảng từ 0 đến 10 hoặc từ 0 đến 4, phụ thuộc vào hệ thống điểm của trường.

Đồ án tốt nghiệp (nếu có)

Nếu chương trình học của bạn đòi hỏi hoặc bao gồm một đồ án tốt nghiệp, điểm từ đồ án này cũng sẽ được tính vào điểm tốt nghiệp cuối cùng.

Quy tắc tính điểm trung bình

Có các quy định cụ thể về cách tính điểm trung bình tại một số trường, ví dụ như việc tính trung bình cộng có trọng số dựa trên số tín chỉ của từng môn học.

Điều kiện tốt nghiệp

Để được công nhận là tốt nghiệp, bạn cần thỏa mãn các yêu cầu về số lượng tín chỉ đã hoàn thành, các môn học cụ thể, và đạt được điểm trung bình nhất định.

Dưới đây là một ví dụ về cách tính điểm tốt nghiệp:

Hãy giả sử bạn đang theo học một chương trình đại học bao gồm 8 môn học, mỗi môn có 3 tín chỉ. Bảng điểm của bạn được mô tả như sau:

 • Môn 1: 8 điểm
 • Môn 2: 7 điểm
 • Môn 3: 6 điểm
 • Môn 4: 8 điểm
 • Môn 5: 9 điểm
 • Môn 6: 7 điểm
 • Môn 7: 8 điểm
 • Môn 8: 6 điểm
Cách Tính Điểm Đại Học Chuẩn Nhất Và Những Điều Cần Biết
Cách tính điểm đại học

Sau đó, bạn cần phải kiểm tra xem điểm này có đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp của trường hay không. Ví dụ, nếu điều kiện yêu cầu là GPA tối thiểu là 6.0, thì bạn đã đủ điều kiện để tốt nghiệp.

Để xếp loại bằng tốt nghiệp thì cách tính điểm đại học ra sao?

Cách Tính Điểm Đại Học Chuẩn Nhất Và Những Điều Cần Biết
Để xếp loại bằng tốt nghiệp thì cách tính điểm đại học ra sao?

Khác biệt so với cách tính điểm xếp loại tốt nghiệp ở trình độ Trung học Cơ sở (THCS) và Trung học Phổ thông (THPT), ở đại học, việc tính điểm tốt nghiệp thường dựa trên số lượng tín chỉ. Điều này đòi hỏi sinh viên hoàn thành các môn học để đáp ứng đủ số tín chỉ mà nhà trường yêu cầu cho mỗi chuyên ngành.

Phân bổ số tín chỉ thường dựa trên tính chất và độ khó của môn học. Điểm trung bình tích lũy được tính dựa trên điểm tín chỉ của các môn học và được chia thành điểm trung bình tích lũy trên thang điểm 4 và thang điểm 10. Cách tính cụ thể sẽ được mô tả chi tiết dưới đây:

Cách tính điểm xếp loại bằng tốt nghiệp theo thang điểm 4

Điểm trung bình tích lũy đóng vai trò quan trọng trong xác định loại bằng tốt nghiệp mà sinh viên sẽ nhận sau khi hoàn thành khóa học. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 10 của Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT, các hạng loại tốt nghiệp đại học trên thang điểm 4 được xác định như sau:

 • Xuất sắc: Điểm trung bình tích lũy từ 3,6 đến 4,0.
 • Giỏi: Điểm trung bình tích lũy từ 3,2 đến dưới 3,6.
 • Khá: Điểm trung bình tích lũy từ 2,5 đến dưới 3,2.
 • Trung bình: Điểm trung bình tích lũy từ 2,0 đến dưới 2,5.
 • Yếu: Điểm trung bình tích lũy từ 1,0 đến dưới 2,0.

Cách tính điểm xếp loại bằng tốt nghiệp theo thang điểm 10

Để tính điểm bằng tốt nghiệp đại học theo thang điểm 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra các quy định cụ thể trong Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT. Theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 10 của Thông tư này, các hạng loại tốt nghiệp đại học trên thang điểm 10 được xác định như sau:

 • Từ 9,0 đến 10,0: Xuất sắc.
 • Từ 8,0 đến dưới 9,0: Giỏi.
 • Từ 7,0 đến dưới 8,0: Khá.
 • Từ 5,0 đến dưới 7,0: Trung bình.
 • Từ 4,0 đến dưới 5,0: Yếu.

Làm thế nào để tính điểm tốt nghiệp đại học chính xác nhất

Cách Tính Điểm Đại Học Chuẩn Nhất Và Những Điều Cần Biết
Làm thế nào để tính điểm tốt nghiệp đại học chính xác nhất

Để đảm bảo tính chính xác của quá trình tính điểm tốt nghiệp đại học của bạn, hãy lưu ý các điều sau đây:

 • Trước khi bắt đầu tính điểm, đảm bảo bạn đã thu thập đủ thông tin về số lượng tín chỉ và thang điểm tương ứng cho từng môn học.
 • Khi tính điểm trung bình cho từng môn, hãy sử dụng các công thức chính xác và kiểm tra cẩn thận các phép tính để đảm bảo tính toán chính xác.
 • Nếu bạn gặp bất kỳ thắc mắc nào về cách tính điểm xếp loại trong quá trình tốt nghiệp đại học, đừng ngần ngại liên hệ với giáo viên hoặc cán bộ quản lý để nhận được sự hướng dẫn cụ thể.

Tổng kết về chủ đề cách tính điểm tốt nghiệp đại học

Quy trình tính điểm tốt nghiệp đại học đóng vai trò quan trọng trong cuộc hành trình học tập của sinh viên tại các trường đại học. Sinh viên cần tập trung vào sự chính xác và hiểu biết đầy đủ về số lượng tín chỉ và hệ thống thang điểm được áp dụng cho từng môn học.

Tuy nhiên, việc xác định điểm xếp loại cho tốt nghiệp đại học không phải lúc nào cũng dễ dàng với mọi người. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình này và cung cấp cái nhìn tổng quan, từ đó giúp bạn áp dụng nó một cách hiệu quả trong hành trình học tập của mình.

Liên Hệ
Chát Ngay
Liên hệ