Làm Bằng Toàn Quốc cam kết cung cấp dịch vụ làm bằng giả và giấy tờ giả an toàn và đáng tin cậy cho khách hàng. Chúng tôi thực hiện quy trình này nhanh chóng để tiết kiệm thời gian cho quý khách. Đặc biệt, chúng tôi đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và thực hiện việc xóa dữ liệu sau khi giao dịch hoàn tất. Trong việc quản lý và cung cấp dịch vụ, chúng tôi tuân thủ những nguyên tắc bảo mật sau đây

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN TẠI LÀM BẰNG TOÀN QUỐC
Chính sách bảo mật

Trang web lambang-toanquoc.pro là nền tảng hoạt động của Làm Bằng Toàn Quốc, chuyên cung cấp dịch vụ làm bằng giả và giấy tờ giả cho khách hàng. Trang web này được sử dụng để thông báo về chính sách thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân cho những khách truy cập quan tâm đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thu thập thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN TẠI LÀM BẰNG TOÀN QUỐC
Thu thập thông tin

Nếu quý khách hàng chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách đồng ý rằng chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin liên quan theo chính sách này. 

Thông tin này bao gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, thông tin định danh và thông tin liên hệ. Chúng tôi cam kết rằng chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bất kỳ thông tin nào liên quan đến cuộc sống cá nhân ngoài mục đích kinh doanh và cung cấp dịch vụ cho quý khách hàng

Sử dụng thông tin cá nhân

Sau khi thu thập thông tin, chúng tôi sử dụng các dữ liệu này để tạo ra các giấy tờ giả – bằng cấp giả theo đúng thông tin của khách hàng. Sau khi hoàn tất giao dịch, chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin Họ Tên và Số Điện Thoại trong hệ thống nội bộ của công ty, nhằm hỗ trợ quá trình bảo hành khi cần thiết. Chúng tôi xác định rõ rằng chúng tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin nào của khách hàng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của khách hàng

Phương thức bảo vệ – bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN TẠI LÀM BẰNG TOÀN QUỐC
Thu thập thông tin

Để đảm bảo tính an toàn, chúng tôi sẽ mã hóa thông tin mà khách hàng chia sẻ. Hơn nữa, Làm Bằng Toàn Quốc cam kết duy trì các biện pháp kỹ thuật và cơ cấu tổ chức thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi mất mát, sử dụng sai mục đích, thay đổi hoặc hủy hoạt động.

Chính sách bảo mật của chúng tôi chỉ áp dụng cho thông tin liên lạc chính thức thông qua trang web lambang-toanquoc.pro. Mọi thông tin liên lạc qua các trang web hoặc địa chỉ khác sẽ không nằm trong phạm vi áp dụng của chính sách bảo mật này

Xem thêm các chính sách khác

Chính sách bảo hành

Chính sách giao nhận

Chính sách thanh toán